Розробка уроку хімії 8 клас. Основи.

Основи: поняття, склад, класифікація, використання.Урок хімія 8 клас.

Тема: Основи: поняття, склад, класифікація, використання.

Мета: Освітня: сформувати уявлення про основи, ознайомити учнів зі складом, назвами,   фізичними властивостями; розширити знання про класифікацію та номенклатуру неорганічних речовин на прикладі основ.

         Розвивальна: розвивати вміння й навички складати формули основ, давати їм назву, виявляти луги за допомогою індикаторів, розглянути основні сфери застосування основ і правила безпеки під час роботи з цими речовинами.

         Виховна: виховувати інтерес до вивчення хімії, бережливе ставлення до речовин та роботи з ними.

Базові поняття й терміни: Основи, луги, нерозчинні у воді основи, індикатори.
Обладнання:   таблиця розчинності, картки з формулами речовин,

 Демонстраційні матеріали: зразки основ, нерозчинні основи , розчини індикаторів, натрій гідроксид, калій гідроксид, розчин прального порошку, штатив для пробірок, пробірки .

Тип уроку: Комбінований.
Методи навчання: пояснювально – ілюстративні – розповідь, бесіда, наочні, демонстрації, лабораторний дослід, репродуктивні, частково – пошукові.

                                                  Структура уроку.

Епіграф уроку:   Просто знати – це ще не все.

                            Знання потрібно використовувати.

                                                  Й. Гете.

Ι. Організаційний етап.

Перевірка готовності учнів до уроку, налаштування на робочий лад.

Добрий день діти! Хороший настрій та дружня посмішка необхідна нам сьогодні на уроці.

Побажаємо вдалого та гарного настрою один одному.

ΙΙ. Перевірка домашнього завдання та актуалізація опорних знань.

 1. Перевірка наявності в учнів виконаного домашнього  письмового завдання.
 2. Прийом «Термінологічний ланцюжок»

-         Назвіть основні класи неорганічних сполук.

-         Оксиди – це

-         Кислоти – це

-         Індикатор – це

-         Схарактеризуйте фізичні властивості кислот.

-         Наведіть приклади органічних кислот

 1. Гра « Упізнай мене» 

( учитель показує картки з формулами кислот, учні дають назву, класифікують,

дають назву кислотному залишку, вказують валентність).

 1. «Хімічний диктант»

(дивись додаток); учні обмінюються зошитами, за зразком перевіряють роботи виставляють оцінки.

 1. Самостійна робота.

Ряд речовин написані на дошці. Окремо випишіть кислоти , оксиди,визначте невідомі нам речовини ( основи)

ΙΙΙ. Вивчення  нового матеріалу

Давайте правильно прочитаємо  формули речовин; Яка частина у формулі повторюється і є спільною для речовин? ; Як називають спільну групу?

1.Етап засвоєння нових знань.

Ми з вами сьогодні познайомимось із класом речовин – основами. Запишемо

тему уроку. Вчитель разом з учнями формулює мету уроку. (слайд №1, слайд№2)

( на дошці  зоображено «Дерево знань», учні виясняють що вони повинні знати та вміти – прикріплюють картки : - складати формули сполук;

                                                       -давати назви;

                                                       -виявляти луги)

План пояснення нового матеріалу.

1.Склад і назви основ (Розповідь учителя) демонстрація карток.

2.Фізичні властивості й класифікація основ . ( Демонстрація зразків основ ; використати «Віртуальна хімічна лабораторія» 8кл. демонстрація 8.17., слайди№3,4,5,6,). 

Бесіда. – Що спільного у формулах основ, які є на вашому столі?

             -   Який клас неорганічних сполук називається основами?

             - Від чого залежить кількість гідроксильних груп в основі?

             - Загальний вигляд формули основ,

             - Охарактеризуйте фізичні властивості основ.

             - Чим відрізняються основи один від одного? ( розчинні, нерозчинні)

              - За допомогою таблиці розчинності виберіть нерозчинні та розчинні основи.

3.Виявлення основ.( Розповідь учителя, лабораторний дослід №2)

Працюючи з основами необхідно дотримуватись певних правил. ( робота з підручником ст. 83 (Ярошенко)

Лабораторний дослід №2. Дія лугу на індикатори.

1.Інструктаж з дотримання правил безпечної роботи  з основами.

2.Інструкція проведення лабораторного досліду.

4. Учитель запрошує учнів на виставку товарів миючих засобів.

 Показ слайдів №7,8. Використання основ.( Самостійна робота з  підручником

 Ст.88 ,мал..14.)

ΙV. Узагальнення та систематизація знань.

 1. Гра «Упізнай мене»   (робота з картками)

2.Виконання письмової вправи №1. Ст..55.

V. Підведення підсумків уроку.

   - Що вас найбільше вразило?

   - Що стало несподіванкою? Повертаємося до «Дерева знань» ,вияснимо  чи на всі питання ми дали відповіді.

VΙ. Домашнє завдання.

Підручник,11, ст. 55впр.2(письмово) Розкажіть своїм рідним як треба  використовувати мийні засоби.

           

              Додаток.

 1. «Термінологічний ланцюжок»  (Хвилина на повторення)

Дати визначення:

Оксиди – це_________

Кислоти - це_________

Індикатори – це______

До індикаторів відносять________

   2.Гра «Упізнай мене»

Дати назви , розповісти про речовину відповідно до класифікації.

3.Робота в групах.  Хімічний диктант.

1. У присутності кислот розчин метилоранжу забарвлюється у ___________колір.

2.За основністю кислоти розділяють на ____________,___________,__________.

3.За вмістом Оксигену кислоти розділяють на ____________,_____________.

4.У лимонах і грейфруктах міститься _______________ кислота.

5.У присутності кислот розчин лакмусу забарвлений в ___________ колір.

6.Основність кислот визначають за кількістю атомів______________.

7.Запишіть формулу хлоридної кислоти ______ (цей розчин завжди міститься у шлунку)

8.Лакмус, метилоранж, фенолфталеїн – це___________

9.До безоксигенових кислот відносять такі, у складі яких немає __________.

10 У твердому стані існує    ____________________ кислота.

4 Самостійна робота .        

  Виписати окремо  кислоти та  оксиди

 

Правила техніки безпеки під час виконання
лабораторної роботи.

1 . Із скляним посудом працюй обережно! Перевіряй його
цілісність.

2.Щоб налити речовину зі склянки, нахиліть склянку так,щоб її
шийка торкалася шийки пробірки.

3.Знімайте останню краплю з краю шийки склянки, обертаючи
склянку навколо її осі.

 1. Склянку після виливання з неї рідини одразу щільно закрийте
  корком.
 2. Не слід під час наливання рідини зі склянки нахилятися над
  нею, бо непомітні бризки можуть потрапити в очі.
 3. Не         міняй місцями пробки від посудин з реактивами.
 4. Посудину      з речовиною тримай етикеткою до долоні.

Б.Будьте обережними під час роботи з кислотами й лугами!

9.Якщо розчин кислоти або лугу потрапив на шкіру, одяг або
очі, треба одразу змити їдку речовину під сильним струменем
води. Обробити слабким розчином борної або оцтової кислоти.

Учні зобов’язані:

1 .Перед виконанням досліду повністю прочитати хід виконання
роботи, перевірити, чи є все необхідне , продумати
послідовність дій. Тільки після цього розпочати роботу.

2.Усі речі на столі повинні знаходитись в певному порядку:
посередині - прилади для виконання дослідів, праворуч
інструкція, зошит.

3.Зберігати робоче місце в чистоті.

 

Лабораторний дослід.

 

Тема. Дія розчинів лугів на індикатори

 

Мета: навчитися визначати (або підтверджувати) наявність лугів.

 Обладнання та реактиви: штатив з пробірками; розчин натрій гідроксиду; індикатори : лакмус, метиловий оранжевий, фенолфталеїн,розчин прального порошку.

Хід роботи

Дослід 1. У три пробірки налийте по 1 мл розчину натрій
гідроксиду та додайте по краплині кожного індикатора. Визначте колір.

Дослід 2.  Користуючись індикаторним папірцем  (фенолфталеїном), дослідіть розчин  прального порошку. Будьте обережні! Потрапляння їдких лугів на шкіру призводить до опіків, а на тканину (одяг) – до її руйнування. Якщо ви розлили розчин лугу, відразу нейтралізуйте його оцтом.

 

Результати спостережень занесіть до таблиці.

Формула

гідроксиду

Колір індикатора в досліджуваному розчині:

лакмус

метиловий

оранжевий

фенолфталеїн

1.

 

 

 

2.

 

 

 

Висновок.

 

 1. Сльоза людини змінює колір фенолфталеїну на малиновий, а шлунковий сік на фенолфталеїн не діє, проте колір лакмусу змінює на червоний. Про що це свідчить?

 Создан 19 окт 2014  Комментарии       
Имя или Email


При указании email на него будут отправляться ответы
Как имя будет использована первая часть email до @
Сам email нигде не отображается!
Зарегистрируйтесь, чтобы писать под своим ником